Stiri

Reguli de desfășurare și măsuri de siguranță pentru evenimentul ITINERAMA Travel Film Festival

Reguli de desfășurare și măsuri de siguranță pentru evenimentul ITINERAMA Travel Film Festival

Reguli de desfășurare și măsuri de siguranță pentru evenimentul
ITINERAMA Travel Film Festival
(16-20 septembrie, Cinema Elvire Popesco;
14, 15 septembrie, 21-23 septembrie, Grădina de vară Herăstrău;
1-4 octombrie, Cinema Union)

Proiecțiile de filme și discuțiile ce precedă filmele (CineTalks) vor avea loc în spații deschise, outdoor (Elvire Popesco Outdoor și Grădina de Vară Herăstrău) și închise, de cinema (Cinema Elvire Popesco, Cinema Union). Prima proiecție, începând cu ora 18:30 (18:15, duminică, 20 septembrie), se va desfășura în sala de cinema. A doua proiecție, începând cu ora 21:00, se va desfășura outdoor.

Toate evenimentele și proiecțiile din cadrul festivalului se vor derula în conformitate cu normele sanitare reglementate prin lege, care vor fi obligatorii atât pentru spectatori cât și pentru echipă, în vederea protejării sănătății tuturor.

Apelăm la responsabilitatea, civismul și bunul simț ale spectatorilor și ale membrilor echipei, pentru a avea un eveniment de film de care să ne bucurăm împreună.

Accesul în spațiul evenimentului începe cu 60 de minute înainte de eveniment. Pentru a doua proiecție la Elvire Popesco Outdoor, accesul se face cu 30 de minute înainte de începutul proiecției. Vă rugăm să veniți în timp util, pentru a evita aglomerația! La acces, vă rugăm să păstrați o distanță de cel puțin 2 metri între persoana/ grupul din fața dumneavoastră!

În punctul de acces, fiecărui spectator i se va verifica temperatura. Fiecare spectator și membru al echipei (fără excepție) vor purta mască facială (așezată corect, acoperind gura și nasul) pe toată durata evenimentului, încă de la punctul de acces. Fiecare spectator și membru al echipei își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectantul pus la dispoziție de organizator, la punctul de acces.

Se interzice accesul persoanelor care refuză să le fie verificată temperatura sau care refuză să poarte corect masca facială. În aceste condiții, prețul biletului NU va fi returnat, organizatorul considerând că spectatorii cunosc dinainte regulile de desfășurare a evenimentului (prezente pe site-ul evenimentului și pe site-ul Eventbook, la achiziționarea biletului). Organizatorul poate pune la dispoziția spectatorilor măști medicale de unică folosință.

De asemenea, nu este permis accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală modificată) și nici a celor care înregistrează temperatura măsurată la nivelul pielii mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, va fi măsurată din nou o singură dată, după 2-5 minute. Spectatorilor care înregistrează temperatura măsurată la nivelul pielii mai mare de 37,3°C li se va returna contravaloarea biletului achiziționat.

Fiecare spectator/ grup de spectatori se va așeza/ se vor așeza doar pe scaunele marcate, fără a muta scaunele (acolo unde e cazul), pentru păstrarea distanței de 2 m între scaune/ grupuri de scaune. Spectatorii care au venit împreună vor ocupa scaune alăturate. Vă rugăm să nu ocupați scaune alăturate (pentru grupuri), dacă ați venit neînsoțit(ă)! Vă rugăm să evitați mișcarea între scaune și schimbarea locurilor, pe perioada evenimentului! În interiorul sălii de cinema, fiecare spectator se va așeza doar pe locurile marcate ca atare, fără nicio excepție. Accesul după începerea proiecției nu este permis.

Scaunele, mesele, toaletele sunt dezinfectate după fiecare proiecție.

Spectatorii vor ieși din incintă după proiecție printr-un alt punct separat de punctul de acces, marcat ca atare de organizator. La ieșire, vă rugăm să păstrați o distanță de cel puțin 2 metri între persoana/ grupul din fața dumneavoastră.

Vă rugăm să consultați și regulile cinematografului Elvire Popesco: https://eventbook.ro/hall/cinema-elvire-popesco. 

EN

The screening and the discussions preceding the screenings (CineTalks) will take place in outdoor spaces (Elvire Popesco Outdoor and Grădina de Vară Herăstrău) and indoor, in cinema venues (Cinema Elvire Popesco, Cinema Union). The first screening, starting 6:30 PM, will take place indoor, in the cinema hall. The second screening, starting 9:00 PM, will take place outdoor.

All the events and the screenings in the Festival will take place in accordance with the health measures regulated by law, which will be mandatory for both the audience and the team, in order to protect the health of everybody.

We call upon the responsibility, civism, and the common sense of both our audience and our team members, in order to have a film event which we can collectively enjoy.

 

Access to the site of the event starts 60 minutes prior to the event. For the second screening of the day at Elvire Popesco Outdoor, access starts 30 minutes prior to the beginning of the screening. Please arrive in due time, in order to avoid queues! At the access point, please maintain a distance of at least 2 meters between the person/ the group before you!

At the access point, each participant will have his/her temperature checked. Each spectator and team member (without exception) will wear a face mask (correctly worn, covering both mouth and nose), during the entire event, starting from the access point. Each spectator and team member will use the hand sanitizer provided by the Organizer, at the access point.

The persons who refuse to have their temperature checked or refuse to wear the face mask correctly shall be forbidden access to the event venues. will not be allowed to enter. Under these circumstances, the purchased tickets will NOT be reimbursed, considering that the audience know beforehand the safety rules of the event (posted on the website of the event and on Eventbook website, when purchasing the tickets). The Organizer can provide disposable medical masks for the spectators.

Also, access to the event is not allowed for participants who have symptoms of a respiratory infection (cough, sneezing, rhinorrhea, altered general condition), nor of those who have a measured temperature to the skin higher than 37.3°C. If the recorded temperature exceeds 37.3°C, it will be measured again one more time, after 2-5 minutes. Under these circumstances, for those spectators who record a measured temperature to the skin higher than 37.3°C, the purchased tickets will be reimbursed.

Each spectator/ group of spectators will sit only on the marked seats, without moving the chairs (where applicable), in order to maintain the distance of 2 meters between the chairs/ group of chairs. Those spectators who came together will sit on adjoining seats or chairs. Please do not occupy the adjoining seats or chairs (intended for groups), if you came alone! Please avoid moving around chairs and avoid changing your seats, during the event! Within the cinema hall, each spectator will sit only on the marked seats, without any exception! Access after the beginning of the screening is not allowed.

The chairs, tables, and toilets are disinfected after each screening.

The audience will exit the venue after the screening through a separate point, different from the access point, marked as such by the Organizer. When existing, please maintain a distance of at least 2 meters between the person/ the group before you!

Please also check and read the rules of the cinema venue: https://eventbook.ro/hall/cinema-elvire-popesco.

20 de filme de călătorie în premieră națională la Itinerama Travel Film Festival. Printre ele: Été 85, Babyteeth și Terrible Jungle

Șapte filme din selecția Itinerama 2020 vor fi proiectate la Brăila în fiecare zi de vineri – între 14 august și 25 septembrie.

Descoperă cei patru ambasadori ai Itinerama Travel Film Festival 2020 @Brăila

Patru brăileni sunt ambasadorii Itinerama Travel Film Festival 2020@Brăila. Descoperă-i!

Itinerama aduce la Brăila 7 filme de travel în premieră națională

Șapte filme din selecția Itinerama 2020 vor fi proiectate la Brăila în fiecare zi de vineri – între 14 august și 25 septembrie.